صندوق شاخص کارآفرین

صندوق سرمایه گذاری بانک کارآفرین به آدرس http://www.indexfund.ir یکی از ابزارهای مهم سرمایه گذاری در دنیای امروز به شمار می روند. در این صندوق ها، اشخاص سرمایه های خرد خود را درکنار هم قرار داده و به یک سرمایه قابل توجه دست می یابند.

صندوق سرمايه گذاري مشترك (Mutual Fund) يكي از ابزارهاي مهم سرمايه گذاري در دنياي امروز به شمار مي روند. در اين صندوق ها، اشخاص سرمايه هاي خرد خود را دركنار هم قرار داده و به يك سرمايه قابل توجه دست مي يابند. در واقع می توان اين صندوق ها را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خود را روی هم می گذارند و در سبدی از اوراق بهادار (سهام، اوراق مشاركت و ...) سرمایه گذاری می کنند.