بانک صادرات ایران

اولین پروژه بانکی آرمیتیس، وب سایت رسمی بانک صادرات ایران به آدرس اینترنتی www.bsi.ir با بیش از 3000 شعبه و میلیون ها مشتری، این پروژه از سال 84 آغاز و تا کنون ادامه دارد.

وب سایت بانک صادرات ایران در چندین فاز تا به امروز ارتقاء داده شده است، فاز تغییر رابط کاربر مطابق استاندارهای وب 2، فاز توزیع پذیری در سرورها و ...
زمانی که ما سایت صادرات را تحویل گرفتیم رتبه بالای 1000 در ایران بود و اکنون مفتخریم که این سایت با حمایت کارشناسان متخصص روابط عمومی آن بانک و بستر فنی آرمیتیس جزء 100 سایت اول ایران است.