تک ساز فریم

وب سایت شرکت تک ساز فریم به آدرس www.takframe.com با هدف طراحی بهینه ساختمانها با رویکرد حداقل سازی هزینه های ساختمانها در سال 1390 طراحی و پیاده سازی گردید.

مهندسين دفتر فني تك فريم در پروسه طراحي بهينه ساختمانها با رويكرد حداقل سازي هزينه هاي ساخت، با بهره گيري از آخرين متدهاي طراحي ساختمان بر اساس معتبرترين آئين نامه هاي بارگذاري و طرح داخلي و بين المللي از جمله مباحث 6 و 9و 10 مقررات ملي ساختمان و ASCE7 وAisc وAisc-d و Mbma ، حرفه اي ترين نقشه هاي ساخت را در اختيار سازندگان ساختمان قرار ميدهند. علاوه بر توانائي بالاي علمي و عملي مهندسين دفتر فني، تكنولوژي پيشرفته تك فريم در بحث برش به اندازه، دست مهندسين را براي استفاده از مقاطع مناسبتر ، جهت حداقل سازي هزينه هاي ساخت، باز ميگذارد.