شرکت مهندسی طلوع پردیس

وب سایت شرکت مهندسی طلوع پردیس به آدرس www.toluetech.com هدف ارائه راه حل های جامع حضور و غیاب و کنترل دسترسی و ارائه مناسبترین راهکار جهت پیاده سازی سیستم های مبتنی بر فن آوری RFID و جمع آوری اطلاعات

شرکت فنی مهندسی "طلوع ایده پردیس" در سال 1387 به عنوان یکی از اعضای گروه مهندسی طلوع با هدف ارائه راه حل های جامع حضور و غیاب و کنترل دسترسی و ارائه مناسبترین راهکار جهت پیاده سازی سیستم های مبتنی بر فن آوری RFID و جمع آوری اطلاعات با بهره گیری از دانش زیست فن آوری Biometric تاسیس گردید.