شرکت ابراهیم

وب سایت شرکت ابراهیم ارائه دهنده خدمات صنعتی و بازرگانی در زمینه تأمین و پشتیبانی تجهیزات صنعتی مورد نیاز کشور به آدرس های www.cleaning.ir و www.ebrahimco.com در سال 1390 با هدف پیشرفت و توسعه صنایع کشور توسط تیم فنی آرمیتیس طراحی و پیاده سازی گردید.

با توجه به ارتباطات نزديک مديران و موسسين شرکت با صنايع پيشرفته کشورهاي اروپايی و بخصوص صنايع کشور آلمان، بخش اعظم فعاليت ها و مبادلات شرکت توسعه صنعتی-بازرگانی ابراهيم، بر روي اين کشورها متمرکز گرديد. بدين ترتيب با آشنايي صنايع کشور با اين شرکت و گستره فعاليت هاي آن، شرکت ابراهيم توانست در مدت نسبتاً کوتاهی، با ارائه خدمات صادقانه خود در تأمين ماشين آلات و تجهيزات خاص، جايگاه ويژه ای در بخش صنعتی کشور بدست آورد.