شکایات بورس

وب سایت مدیریت پیگیری تخلفات و شکایات سازمان بورس به آدرس http://shekayat.seo.ir/ به منظور پاسخگویی و رسیدگی به شکایات عموم سهامداران و سرمایه‌گذاران در سال 1388 پیاده سازی و اجرا گردید.

این گروه در حال حاضر در دو زمینه پاسخگویی به شکایات از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس (ناشران بورسی) و شکایات از شرکت‌های کارگزاری فعالیت می کند. البته این تقسیم‌بندی به این علت صورت گرفته که بیشتر شکایات ارجاعی به سازمان مربوط به اشخاص حقوقی مذکور است، با این وجود سازمان علاوه موارد فوق به تمامی شکایاتی که ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه باشد رسیدگی می نماید.