کتابخانه کودک کتابخانه ملی ایران

وب سایت کتابخانه کودک به آدرس icnl.nlai.ir با تدابیر اتخاذ شده از سوی کارشناسان متخصص و دلسوز کتابخانه ملی و طراحی و پیاده سازی تیم آرمیتیس در سال 1387 به بهره برداری رسید.

یکی از حقوق کودکان این است که از هويت فرهنگي، زبان و ارزش هاي ادبي، هنري و ملي كشور خود مراقبت كنند و آنها را پاس بدارند. و بر همین اساس و با هدف ارتقای سطح فرهنگی این مرز و بوم این سایت اجرا و پیاده سازی گردید.