چگونه با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری از مشتریان خود مراقبت کنیم؟

وقتي امروز با مشتريان تعامل مي كنيد به ياد داشته باشيد كه هر كدام از آنها هديه اي براي شما و براي سازمان شما هستند. اگر به خاطر آن ها نبود سازمان شما وجود نداشت و شما صاحب شغل نمي شديد! هنگامي كه مشتريان تان مي دانند كه شما واقعآ قدر آنها و كسب و كارشان را ميدانيد، خواستار اين خواهند شد كه با سازمان شما بيشتر معامله كنند و اين كار به معناي امنيت شغلي براي شماست.

    هميشه نيازهاي مشتريان خود را پيش بيني كنيد: به نظر مي رسد كه هركسي در دنياي امروز ما، از لحاظ زمان در تنگناست.بنابراين، يكي از راه هايي كه مي توانيد مشتريان خود را شاد كنيد اين است كه پيش بيني كنيد بعضي از نيازهاي آتي آنها چه خواهد بود.در مورد راههاي برآورده كردن آن نيازها پيشنهادهايي به آنها بدهيد و به آنان كمك كنيد كه در وقت ارزشمندشان صرفه جويي كنيد.

    هرگاه ميتوانيد گزينه هايي به مشتري پيشنهاد كنيد: هرگاه گزينه هايي به ديگران ارائه ميكنيم براي آنان به عنوان انسان احترام قائل ميشويم و اجازه ميدهيم كه خودشان انتخاب كنند.

    وقتي به خاطر مشتري از مسير خود خارج مي شويد، آنها را مطلع كنيد: غالبا حرفه اي هاي خدمات مشتريان، براي مشتريان خود كارهاي اضافي انجام ميدهند يا براي كمك به آنها از پشت پرده، از مسير معمول خود خارج ميشوند و مشتريان هيچوقت از اقدامات آنان خبردار نميشوند. گرچه بيشتر اوقات به ما گفته مي شود كه كارهاي خوب را پنهاني انجام دهيم، در دنياي كسب و كار، مهم اين است كه كاري كنيم تا مشتريان بدانند كه چقدر سخت تلاش كرده ايم تا به آنها كمك كرده باشيم. در غير اين صورت ممكن است گمان كنند كه فقط براي رفع تكليف، كارهاي لازم را انجام داده ايم.

    بدانيد كه چرا مشتريان از سازمان شما ناخشنودند: در هر سازماني مطالعه دلايل اينكه چرا مشتريان ناخشنودند، مهم است.در بخش خصوصي، مشتريان ناخشنود مي توانند صرفآ سازمان را ترك كنند و به سراغ رقبا بروند. در بخش دولتي، حتي اگر آنها نتوانند ترك كنند،قادرند كارهاي زيادي انجام دهند، مانند بدگويي درباره مؤسسه، مضايقه از اعطاي راي خود، رفتن به سراغ مطبوعات،تلاش براي سخت كردن كار كاركنان دولت در ارائه خدمت به آنها و فشار به قانون گذاري در هنگامي كه دل زده شده اند. همه اينها به سازمان آسيب مي رسانند.

    براي هر مشتري يك ذره بيشتر كار كنيد: هرگاه براي يك مشتري يك كار اضافي انجام مي دهيد كاري مي كنيد كه او احساس كند آدم خاصي است و برايش اهميت قائليد. وقتي تفكر خلاق خود را فعال مي كنيد و واقعا روي تك تك مشتريان به عنوان يك انسان متمركز مي شويد، نه تنها رابطه اي بلند مدت ايجاد خواهد شد، بلكه مشتري اين ماجرا را بارها و بارها براي ديگران نقل خواهد كرد.

     مثل مشتري فكر كنيد: وقتي خود را جاي مشتري ميگذاريد مي توانيد بهتر درك كنيد كه مشتري چه مي خواهد و چه چيزي او را خرسند مي سازد.

    نزد مشتري بدقول، خونسردي خود را حفظ كنيد: صرف نظر از اينكه يك مشتري چقدر آشفته است هميشه خونسرد باشيد و بر مشتري و نه خودتان تمركز كنيد.

    روزي را به نام تشكر از مشتريان تعيين كنيد: يكي از چيزهايي كه همه ما آرزويش را داريم قدرداني است بنابراين هروقت كار خاصي انجام مي دهيد تا از مشتريان قدرداني كنيد مشغول خلق رابطه اي قوي تر و ايجاد حس وفاداري در نزد مشتري هستيد

مراقبت از مشتری تنها با نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ممکن است