بانک کارآفرین

سومین پروژه بانکی آرمیتیس، وب سایت رسمی بانک کارآفرین به آدرس اینترنتی www.karafarinbank.com است که از سال 88 آغاز و تا کنون ادامه دارد.

وب سایت بانک کارآفرین مطابق با استانداردهای وب 2 طراحی و اجرا گردیده است و با ارائه خدمات نوین بانکی سعی در ربودن گوی رقابت از دیگر همتایان خود را دارد و آرمیتیس نیز همراه بانک کارآفرین می کوشد تا بهترین خدمات به مشتریان آن بانک محترم ارائه گردد.