بانک توسعه صادرات ایران

چهارمین پروژه بانکی آرمیتیس، وب سایت رسمی بانک توسعه صادرات ایران به آدرس اینترنتی www.edbi.ir می باشد،این وب سایت در 5 زبان طراحی و تولید شده است و از سال 88 در دسترس عموم قرار دارد.

ما مفتخریم که وب سایت بانک توسعه صادرات ایران با تلاش کارشناسان متخصص روابط عمومی آن بانک و بستر فنی آرمیتیس موفق به کسب رتبه اول بهترین وب سایت در سطح کشور در سال 89 گردید.شایان ذکراست ما همچنان همراه بانک توسعه صادرات ایران در ارائه خدمات هر چه بهتر به مشتریانشان هستیم.