طراحی محتوا و رابط کاربر

ده سال پیش در ایران، وب موضوعی هیجان انگیز و تا حدی ناشناخته بود؛ امروزه اما امری پیش پا افتاده و معمولی است. در دنیای پیچیده و پویای مدرن، وب به ابزاری کارآمد و بخشی مهم از زندگی روزمره تبدیل شده است.

 برای اطلاعات بیشتر ...
برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 22353500 تماس بگیری یا سوال خود را اینجا مطرح نمائید.

ده سال پیش در ایران، وب موضوعی هیجان انگیز و تا حدی ناشناخته بود؛ امروزه اما امری پیش پا افتاده و معمولی است. در دنیای پیچیده و پویای مدرن، وب به ابزاری کارآمد و بخشی مهم از زندگی روزمره تبدیل شده است. در ایران اما حکایت دیگرگونه است. مانند بسیاری دیگر از پیکرپاره های فناوری پیشرفته، اینترنت نیز با شتابزدگی به کشور وارد شده و به عنوان امری فانتزی یا زینتی مورد استفاده قرار می گیرد؛ جریانی که دنیا را دو دهه است در نوردیده، این حوالی به موجی کوتاه و گذرا بدل گشته است. کاربر ایرانی هنوز به دنیای سایبر اعتماد نکرده و در استفاده از فناوری اینترنتی از راحتی و آسایش لازم برخوردار نیست. این عوامل همراه با سرمایه گذاری ناچیز در پژوهش های انسانیِ مرتبط با دنیای سایبر دست به دست هم داده تا صنعت وب در دنیای اینترنتیِ ایرانیان قوام نیافته بوده و راهی دراز در پیش داشته باشد.
گروه پژوهش های انسانی در شرکت آرمیتیس با بررسیِ ویژگیهایِ فرهنگ بومی و کاربرانِ ایرانی، به راهکارهایِ مناسب برایِ ارائه محتوایِ الکترونیکی دست یافته است. تطبیقِ استانداردهایِ جهانی با زیرساختهایِ فنی و حیاتِ اجتماعیِ ایرانیان در اینترنت، سنخ شناسیِ کاربرانِ ایرانیِ وب و نشانه شناسیِ نمادهایِ تصویریِ دنیایِ سایبر از جمله ی این دستاوردها می باشند. دانشِ فراهم آمده در این بخش به طراحیِ رابطِ کاربر با توجه به نیازهایِ انگیزشیِ متولیانِ هر سامانه و گیرندگانِ پیامِ مورد نظر آنها منجر می گردد.